Willem-Alexander 5 jaar koning

Hoera, Willem-Alexander is 5 jaar koning! Op 30 april 2013 droeg Beatrix na 33 jaar de troon over aan haar zoon Willem-Alexander. Koning Willem-Alexander heeft het koningshuis toegankelijker en ‘aanraakbaar’ gemaakt. Vooral als je kijkt naar de aanwezigheid van Willem-Alexander tijdens evenementen, bijvoorbeeld door zijn high fives met de burgers tijdens Koningsdag. In vijf jaar tijd is hij een koning geworden die er voor de mensen wil zijn én die hij ook opzoekt. In tijden van verdriet en in tijden van vreugde. Willem-Alexander is vijf jaar koning, lees je mee?

Eerste lustrum als koning van Nederland

Op 30 april 2013 gaf Beatrix haar kroon door aan haar oudste kind, de Prins van Oranje. Koning Willem-Alexander vierde 30 april 2018 zijn eerste lustrum als koning van Nederland. Na Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix kreeg ons land eindelijk weer een koning. Het Nederlandse volk kon er destijds getuige van zijn in een lange live-uitzending op televisie.

Het koningschap

Beatrix was sinds 30 april 1980 koningin van het Koninkrijk der Nederlanden, als opvolgster van koningin Juliana. Op 28 januari 2013 kondigde Beatrix met een toespraak op de Nederlandse televisie en radio aan dat ze haar ambt op 30 april van datzelfde jaar zou overdragen. Vooraf aan de eedaflegging hield Willem-Alexander een korte toespraak, waarin hij zijn moeder uitvoerig bedankte voor de drieëndertig jaar dat zij koningin was geweest. Over zijn eigen koningschap zei hij:

“Met vertrouwen durf ik tegen mezelf en tegen de wereld te zeggen: ik aanvaard dit ambt met overtuiging. Daarbij besef ik hoe intens gelukkig ik ben met de steun van mijn vrouw, Máxima. Zij is zich bewust van de persoonlijke begrenzing die haar positie soms van haar vraagt. Zij heeft ons land omarmd en is Nederlandse onder de Nederlanders geworden. Ten volle is zij bereid haar vele capaciteiten in dienst te stellen van mijn koningschap en ons aller koninkrijk.”

Willem-Alexander als staatshoofd

Auteur Han van Bree is historicus met de geschiedenis van het koningshuis als specialisme. Han van Bree schreef het boek Willem-Alexander vijf jaar koning, hij ziet dit lustrum als een mooi moment om de balans op te maken. Hoe vult Willem-Alexander zijn koningschap in? Waarin verschilt zijn aanpak met die van zijn moeder? Welke veranderingen zijn zichtbaar? Heeft hij de verwachtingen waargemaakt? Het boek bevat unieke foto’s van een van de vaste fotografen van de koninklijke familie. Han van Bree ziet dat de persoonlijkheid van de koning een grote rol speelt. Hij vindt dat de koning het koningshuis beter benaderbaar heeft gemaakt. “Als staatshoofd moet je een rol kiezen die bij je past, niet doen alsof omdat de tijd erom vraagt. Beatrix hield meer afstand en bleef meer in de plooi. Bij Willem-Alexander kun je meer emoties aflezen. Hij is uitgesproken in zowel vreugde als verdriet.”

Sportliefhebbers

Dat is bijvoorbeeld goed te zien tijdens sportevenementen, zoals afgelopen winter op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. De koninklijke familie leeft altijd fanatiek mee met de Nederlandse sporters en schreeuwt hen naar de finish. De omgang met mensen noemt van Bree als een van zijn sterkste punten. Willem-Alexander wil het verhaal juist van de burgers horen en zoekt de mensen dan ook op.

Woorden én daden

Tijdens het interview aan de vooravond van zijn inhuldiging op 30 april 2013 zei Willem-Alexander dat het koningschap moet “vertegenwoordigen’, “verbinden’ en “aanmoedigen’. Mooi om terug te zien hoe Willem-Alexander de afgelopen vijf jaar heeft gewerkt aan de invulling van deze woorden. Op naar het volgende lustrum!

(Foto © RVD – Erwin Olaf, Amsterdam, maart 2018: Koning Willem-Alexander, in de Mozeszaal in het Koninklijk Paleis Amsterdam)

Reacties (0)
Plaats een reactie