Pesten komt ook voor onder ouderen

Je zou het niet denken en toch gebeurt het. Ouderen die elkaar pesten, als een stel kleine kinderen, elkaar niet iets gunnen. Pesten komt ook voor onder ouderen.

Wat verstaan we onder pesten?

Onder pesten verstaan we over elkaar roddelen, schelden, gemene dingen roepen. Iemand buiten sluiten, niet in de groep accepteren. Naar elkaar spugen, minachtend kijken. Het is systematisch iemand psychisch en soms ook lichamelijk mishandelen. Psychisch wil zeggen, geestelijk vernederen. Lichamelijk wil zeggen, slaan, schoppen, bijten, haren trekken. Onderzoek wijst uit dat een op de 5 ouderen te maken heeft met pestgedrag onderling of door familieleden.

Waar komt pestgedrag onder ouderen uit voort?

Dat kinderen elkaar pesten is al erg genoeg. Maar dat het fenomeen onder ouderen ook de kop opsteekt. Je zou mogen verwachten dat we begrijpen dat pesten heel kinderachtig is. Maar het blijkt dat ouderen er ook iets van kunnen. Die kunnen elkaar ook het leven zuur maken. Waarom pesten ouderen elkaar? Vanuit verveling, het elkaar iets niet gunnen. Pesten komt voort uit onvrede, verveling. Niets om handen hebben. Maar ook vanuit jaloezie. Wat we onszelf niet gunnen, gunnen we een ander blijkbaar ook niet. Er niet tegen kunnen dat een ander zich beter voelt of meer heeft dan de pester zelf. Je zou zeggen wijsheid komt met de jaren. Helaas blijkt dat bij sommigen niet het geval.

Hoe uit pestgedrag zich onder ouderen?

Pesten kan heel geniepig gebeuren. Snel de liftdeur dichtdoen als iemand net komt aanlopen. Bij het organiseren van een evenement of bijeenkomst, iemand de toegang ontzeggen. Briefjes onder de deur schuiven met flauwe of dreigende opmerkingen. Aan tafel met elkaar zitten en stiekem iemand een schop geven. Iemand in een rolstoel of met een rollator de doorgang ontnemen. Neerbuigende opmerkingen maken als iemand langsloopt. Opmerkingen maken over iemand zijn haar, of dat die vies ruikt. Voorbeelden te over dat bejaarden, net als kinderen, de ander het licht in de ogen niet gunnen.

Pesten onder ouderen

Zet een groep mensen bij elkaar, of het kinderen zijn, volwassenen of bejaarden maakt niet uit. Er zitten er altijd tussen die zich onvolwassen gedragen. Op de een of andere manier moeten die zich laten gelden en ze denken dat te kunnen bereiken, door een ander te pesten. Het komt voort uit afgunst. Ouderen die hun leven lang overal tegenop hebben moeten boksen, kunnen nu los op andere ouderen. Een soort van vergeldingsdrang, omdat ze hun leven lang het gevoel hebben gehad minder te zijn dan de rest. Ze zullen zich laten gelden. Of ze dit in de gaten hebben, is nog maar de vraag. Ze kunnen het zelf zien als plagen en een geintje moet kunnen toch. Als diegene die wordt gepest er last van heeft, is het geen plagen meer. Dan betekent het de wijsheid hebben de ander in zijn waarde te laten.

Tegengaan pesten onder ouderen

Omdat pesten vaak in het geniep gebeurt, moeten de signalen worden herkend. Verpleeg- en verzorgingstehuizen hebben vaak een protocol waarin omgangsvormen staan beschreven. Diegene die wordt gepest, zal aan de bel moeten trekken. Maar vaak zijn het diegenen die toch al niet zo stevig in hun schoenen staan. Het pesten lijdzaam ondergaan. Zodra pestgedrag wordt opgemerkt, hetzij dat diegene die wordt gepest er melding van maakt, of anderen het in de gaten hebben. Zal de pester aangepakt moeten gaan worden. Verzorgingstehuizen zijn er alert op. En als je gepest wordt, zeg hier iets over. Laat je angst je niet de baas worden. Want vaak is er ook sprake van intimiderend gedrag, waardoor je het pesten blijft tolereren. Bang voor eventuele consequenties.

Hoeveel leuker zou het niet zijn, gezien de hoeveelheid ouderen die eenzaam zijn, om met elkaar juist op een vriendschappelijke manier om te gaan? Vrienden te maken, in plaats van elkaar pesten! Het maakt het leven op je ouwe dag zoveel aangenamer.