Ouderenzorg nader uitgelegd

Op een gegeven moment in ons leven kunnen we zorg nodig hebben. Of we nu jong zijn of oud. Er kan ons iets overkomen waardoor we afhankelijk zijn van anderen hun zorg. Voor ouderen ligt het nodig hebben van zorg, uiteraard meer voor de hand. De leeftijd begint een rol mee te spelen. We noemen dit in de wandelgangen ouderenzorg. Er zijn heel veel verschillende vormen van zorg voor ouderen. De bedoeling is dat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen, met kwaliteit van leven. Ouderenzorg nader uitgelegd. Wat is intramurale, extramurale, transmurale en semimurale zorg?

Ouderenzorg

Op leeftijd komen we op een gegeven moment in aanraking met zorg. Zorg kan uit heel veel dingen bestaan. Het kan zorg zijn op gebied van gezondheid. Maar ook op het gebied van welzijn, wonen of begeleiding. Dit zijn allemaal vormen van ouderenzorg. Er kan ook sprake zijn van combinaties. Dat je zowel zorg nodig hebt op gebied van je gezondheid, maar bijvoorbeeld ook op gebied van ondersteuning bij het wonen. Nederland zorgt goed voor de ouderen. Het aantal ouderen in Nederland groeit gestaag. De Nederlandse bevolking vergrijst. Door corona zijn helaas veel ouderen boven de 82 jaar eerder weggevallen. Dat blijkt ook uit het aantal AOW uitkeringen. Die zijn in de maand mei 2020 voor het eerst gedaald.

Zorg voor ouderen ingedeeld

Ouderenzorg nader uitgelegd. Nederland kent intramurale, extramurale en transmurale zorg. Termen die je wellicht in eerste instantie niets zeggen, maar wel belangrijk zijn om te weten als je er mee in aanmerking komt. We leggen ze je graag uit. Er bestaat ook nog semimurale zorg. Ook hier besteden we in dit blog aandacht aan. Laten we de diverse vormen van zorg voor ouderen eens nader bekijken.

Intramurale zorg

In het woord intramuraal zit het woord ‘in’ in en daar kun je eigenlijk al aan zien wat intramurale zorg is. Het betekent letterlijk binnen of in de muren van een zorginstelling zorg krijgen. Hierbij moet je denken aan een ziekenhuis, verpleeghuis, een verzorgingshuis of een instellingen voor gehandicapten. Je ontvangt 24 uur zorg in een ander huis dan je eigen huis.

Extramurale zorg

Extramurale zorg, oftewel ambulante zorg is alle zorg buiten een instelling of verzorgingstehuis. Het is zorg die op afspraak door een zorgverlener wordt verleend in de praktijk van de zorgverlener. Maar ook zorg die je thuis kunt ontvangen. Voorbeelden hiervan zijn: huisartsenbezoek, fysiotherapie, allerlei verschillende vormen van thuiszorg, maar ook ambulancevervoer. Ook domotica valt hier bijvoorbeeld onder. Deze zorg kan net zo intensief zijn als nodig is. Je woont nog zelfstandig en daarnaast maak je gebruik van extramurale zorg. Extramurale zorg kan ook thuis worden verleend door een zorginstelling.

Transmurale zorg

Deze vorm van zorg is een combinatie van intramuraal en extramuraal. De zorg wordt volledig afgestemd op de cliënt. Er kan dan sprake zijn van thuiszorg, samen met bijvoorbeeld fysiotherapie en begeleiding door de huisarts. Transmurale zorg is vrij nieuw en wordt voornamelijk toegepast bij chronisch zieken en indien er sprake is van revalidatie.

Semimurale zorg

De laatste vorm van ouderenzorg die we kennen heet semimurale zorg. Deze vorm van zorg zit ook tussen intramuraal en extramuraal in. Maar richt zich op bepaalde doelgroepen. Vaak zijn cliënten overdag aanwezig in een kliniek of zorginstelling en gaan ze aan het einde van de dag naar hun eigen plek. Dit kan een zelfstandige plek zijn, maar er kan ook sprake zijn van begeleid wonen.

Ouderenzorg nader uitgelegd. Wat is intramurale, extramurale, transmurale en semimurale zorg? Je ziet, Nederland beschikt over heel veel vormen van ouderenzorg. Waar ieder op leeftijd op een gegeven moment mee in aanraking kan komen. Het is een mooi vangnet tijdens het ouder worden. Zo weet je dat goede kwalitatieve zorg is verzekerd voor jou op je oude dag.