Mantelzorg door een familielid, maak goede afspraken

Mantelzorg, zorg gegeven door naasten oftewel vrijwilligers. We blijven langer thuis wonen, en met hulp van naasten, met name familieleden, is dit zeker te doen. Voorkom problemen onderling binnen de familie, als een familielid je mantelzorg verleend. Maak goede afspraken van te voren. zo voorkom je ruzie binnen de familie.

Wat is mantelzorg en hoe werkt het?

Mantelzorg is zorg die plaatsvindt op vrijwillige basis aan zieke familieleden of naasten. Het kan hulp zijn die gericht is op verzorging van de ernstige zieke of hulp bij de dagelijkse activiteiten. Als je als mantelzorger werkt doe je dit vrijwillig, vanuit een goed hart. Je hebt iets over voor je naasten. Het woord mantelzorger is mooi gekozen. Een mantel bied je bescherming en zo kun je de verzorger ook zien, als een mantel voor jou, als je die nodig hebt. Voor het verkrijgen van mantelzorg hoef je niet naar de gemeente, of een aanvraag te doen bij een instantie. Je kunt dit onderling allemaal regelen en afspraken over maken. Het staat je natuurlijk vrij, jouw mantelzorger een kleine gepaste vergoeding te geven. hetzij in geld of bijvoorbeeld een bos bloemen. Het is verstandig, dat als je mantelzorg ontvangt van een familielid, goede afspraken hierover binnen de familie te maken.

Mantelzorg, waarom afspraken maken?

Mantelzorg door een familielid, maak goede afspraken. Als je van te voren met elkaar afspraken maakt wie de mantelzorger is, hoeveel uur dit familielid mantelzorg zal verlenen, of daar een kleine vergoeding tegenover staat. Maar ook als bijvoorbeeld de mantelzorger de financiën gaat beheren, dat iedereen hiervan op de hoogte is.  Dit voorkomt onderling discussies en ruzie. het kan zomaar zijn dat een familielid zich gepasseerd voelt, dat kan allemaal heel gevoelig liggen. Vooraf gemaakte afspraken, waarbij iedereen betrokken is, voorkomt dit.

Wanneer ben je mantelzorger?

Op de website van de Rijksoverheid vind je veel informatie omtrent mantelzorg. Je kunt jezelf mantelzorger noemen, als je een band hebt met de persoon die je zorg verleent en dit doet vanuit sociale overwegingen. Niet omdat je van beroep zorgverlener bent. Dat kun je wel zijn, maar het uitgangspunt is dan dat je een sociale band met elkaar hebt. Een sociale relatie daar wordt onder verstaan, een familielid, een buur of vriend relatie. Een mantelzorger is dus geen professionele hulpverlener. Je geeft deze zorg puur vanuit sociaal oogpunt, omdat je er graag voor de ander wilt zijn. Je ziet dat deze jouw hulp goed kan gebruiken. Hierdoor zien veel mantelzorgers zichzelf ook niet als een mantelzorger. Ze zien het meer als het bieden van ondersteuning.  Het geven van mantelzorg is op structurele basis, af en toe een boodschap doen voor iemand, valt er niet onder. Ook een wekelijks bezoekje brengen, valt er niet onder.

Wie mag mantelzorger zijn

Iedereen, ongeacht de leeftijd, zou mantelzorger kunnen zijn. Hierbij uitgaande van een volwassen leeftijd uiteraard. Ook diegene die de hulp nodig heeft, hoeft niet aan een bepaalde leeftijd te voldoen. het kan voor jong en oud, kind, ouders, senioren. Ook de relatie tot elkaar maakt niet uit. Als je de zorg verleent aan je naaste buur, of aan een goede vriend en dat betreft langdurig en structureel terugkomend, verzorg je in feite mantelzorg. Stel je voor dat je je zorgen maakt over een familielid en die al meer dan 3 maanden ondersteunt, al is het je moeder, vader, broer of een van je grootouders, een goede buur. Deze hulp noemen we mantelzorg.

Vergoeding mantelzorg

Aangezien deze vorm van zorg op geheel vrijwillige basis plaatsvindt, kent deze hulp ook geen officiële vergoeding of uitkering. Wel is het zo dat deze vorm van hulp, zwaar kan wegen, en om een grote inzet vraagt. Hiervoor kan de gemeente waarin je woont toch besluiten jouw mantelzorger iets te willen vergoeden. Als je dit wilt weten en jouw mantelzorger in het zonnetje zou willen zetten. Google dan een op je eigen gemeente welke regels zij hanteren. Vaak kent de gemeente een bepaald bedrag toe. Zo kun je diegene die altijd voor jou klaarstaat, daar een keer voor bedanken. In de wandelgangen wordt dit een mantelzorgcompliment genoemd.

Mantelzorger zijn is mooi en dankbaar werk. Het kan ook zwaar zijn en psychische druk geven. Herken de signalen bij jezelf op tijd en kijk eens of je tijdelijk een back up zou kunnen inschakelen. Loop jezelf niet voorbij, je telt ook mee. Diegene aan wie jij de zorg verleent, zal dat heel goed begrijpen. Als je ook hier van te voren duidelijke afspraken over maakt binnen de familie, valt het minder zwaar om te vragen aan een ander, de mantelzorg tijdelijk van je over te nemen. Als reminder, elke 10e november is het de dag van de mantelzorger, misschien een idee om jouw mantelzorger te verrassen!