Je eigen huis opeten is weer helemaal in

De economie zit in de lift en huiseigenaren profiteren er van. De huizenprijzen zijn explosief aan het stijgen. Hierdoor ontstaat overwaarde, die eventueel verzilverd zou kunnen worden. Een aantal banken biedt om die reden de mogelijkheid aan, je huis op te eten. Je eigen huis opeten is weer helemaal in.

Overwaarde verzilveren

De term die gebruikt wordt door banken en geldschieters, is verzilveren. Je huis is meer waard dan de hypotheek die er op rust. Misschien is de hypotheek zelfs helemaal afgelost. Je huis vertegenwoordigt dan een bepaalde waarde. Wie weet is je pensioen samen met de AOW geen vetpot en zou een financiële armslag gewenst zijn. Die is er wel, maar zit verpakt in stenen in het huis.  Je kunt er dan voor kiezen je huis alvast op te gaan eten. Een aantal banken oftewel geldschieters bieden sinds kort weer deze mogelijkheid aan, de overwaarde van het huis te verzilveren. Er zijn diverse manier om te verzilveren. Op de website van de Consumentenbond worden de diverse mogelijkheden heel duidelijk uitgelegd. Inclusief de eventuele voor-en nadelen die er aan kleven.

Overwaarde huis, de mogelijkheden

Er zijn verschillende manieren die je kunt gebruiken om de overwaarde van je huis te verzilveren. Je kunt het gebruiken als een aanvulling op je (pensioen)inkomen. Of om aanpassingen aan je huis te doen. De mogelijkheden die er zijn. Je kunt een extra hypotheek nemen. Bijvoorbeeld een krediethypotheek of aflossingsvrije hypotheek. Het huis blijft nog steeds je eigendom, wel wordt de hypotheekschuld groter. Je kunt je huis alvast verkopen, noemen we ook wel opeten en krijg je een opeethypotheek. Wie weet wil je aanpassingen doen aan het huis om er zelf langer zelfstandiger te blijven wonen.

Huis opeten in de vorm van een extra hypotheek

Ben je op zoek naar meer financiële armslag, dan is een van de mogelijkheden het afsluiten van een (extra)hypotheek. Denk hierbij aan een krediethypotheek of een aflossingsvrije hypotheek. Een krediethypotheek heeft andere voorwaarden dan een aflossingsvrije hypotheek. Banken kijken bij de ene hypotheek bijvoorbeeld wel naar het inkomen en de waarde van het huis. Bij de andere hypotheek niet. De regel die bijna alle geldschieters hanteren is dat de lening nooit boven de 67,5% van de waarde van het huis mag komen te liggen. De waarde van je huis kun je achterhalen door bijvoorbeeld een taxatie uit te laten voeren. Hier zijn kosten aan verbonden. De gemeente bepaalt ook jaarlijks de waarde van het huis, de WOZ waarde. Hier kun je ook naar kijken om te zien of er eventueel sprake is van overwaarde.

Eigen huis opeten

Een andere mogelijkheid om te verzilveren, is bijvoorbeeld het zogenaamde opeten van het eigen huis. Je verkoopt, bij leven, alvast je huis. Je kunt er tot aan je dood in blijven wonen. Na overlijden neemt de bank het huis in bezit. Hiervoor in de plaats krijg jij een bepaald bedrag. Dit is nooit het gehele bedrag wat het huis waard is. De bank, of geldschieters bouwen een ruime marge in. Wel worden de eventuele hypotheeklasten overgenomen, die hoef je dus zelf niet meer te betalen.  De constructies die er zijn om dit voor elkaar te krijgen zijn divers. We noemen dit ook wel het opeten van je eigen huis. Het is een extra hypotheek die je neemt, waarmee je overwaarde verzilvert.

Opeethypotheek

Het verzilveren van je huis kun je zien als een opeethypotheek. Je verkoopt je huis en krijgt daar geld voor terug. De wijze waarop verschilt per geldschieter. De ene bank betaalt je maandelijks een bedrag uit. De andere bank een bedrag ineens. Bij de ene geldschieter betaal je huur voor het gebruik, bij de andere bank niet. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden over onderhoud van het pand. Wie neemt deze kosten voor zijn rekening. Het is goed van te voren je te oriënteren welke mogelijkheden er allemaal zijn. Deze stap is niet zomaar een stap die je zet.

Verzilverlening of blijverslening

Gemeenten bieden ook de mogelijkheid aan de overwaarde van je huis te verzilveren. Er bestaan twee soorten regelingen. De ene regeling wordt de Verzilverlening  van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) genoemd. Deze is bestemd voor het opknappen of verbeteren van je woning. Of de woning levensbestendig maken. De Blijverslening, ook van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten is een subsidieregeling. Deze richt zich op levensbestendig maken van de woning, zodat je er langer zelfstandig in kunt blijven wonen.

Je ziet er zijn diverse mogelijkheden de overwaarde uit je huis te halen. Voor iedereen is de reden verschillend. Maar waarom zou je op je oude dag niet genieten van je eigen verdiende geld!

 

 

 

 

Reacties (0)
Plaats een reactie