Hoe steekt het schenken en schenkrecht in elkaar

Wie weet heb je er al wel eens bij stilgestaan of over nagedacht, over hoe het schenken en schenkrecht in elkaar steekt. Of het bespreekbaar gemaakt met je partner, omdat jullie misschien bij leven, iets zouden willen schenken aan je kinderen of kleinkinderen. Of misschien aan een goed doel. Krijg je dan te maken met schenkbelasting ja of nee? Hoe steekt het schenken en schenkrecht in elkaar?

Schenkrecht en Schenkbelasting

Het recht om te schenken heb je altijd. Schenken betekent dat je aan dierbaren iets zou willen geven, bij leven. Of aan een goed doel of een Vereniging. Dat recht heb je en noemen we ook wel schenkrecht. Je bent dit uiteraard helemaal niet verplicht, het is altijd een vrije keuze. Je hebt het recht te schenken, maar er zijn wel regels aan verbonden wat wel en niet belastingvrij geschonken mag worden. Bij schenken denken we altijd in termen van geld. Maar er zijn ook andere vormen van schenken, in de vorm van goederen bijvoorbeeld. Een auto schenken, een huis schenken. Mag dat zomaar of ben je gebonden aan regels. Zomaar iets schenken, als het iets kleins is, een cadeautje aan de kleinkinderen, daar mag je zelf over beslissen. Maar zodra het om grotere bedragen gaat, in welke vorm dan ook, dan heb je met schenkrecht en schenkbelasting te maken. De hoogte van de schenkbelasting hangt af van wat je schenkt en de relatie tot elkaar.

Schenken en belasting

Je mag net zoveel schenken als je wilt. Daar ben je geheel vrij in. Tot bepaalde bedragen schenk je belastingvrij. Wel zo lekker als de ontvanger geen schenkbelasting hoeft te betalen. Hoe het schenken en schenkrecht in elkaar steekt, de regels en de voorwaarden met betrekking tot belastingvrij schenken, staan goed uitgelegd op de website van de Belastingdienst. De regels en de bedragen die gekoppeld zijn aan het schenkrecht, veranderen jaarlijks. Tot een bepaald bedrag mag je belastingvrij schenken bij leven. De hoogte van de bedragen hangt af van de relatie tot elkaar. Ook is er ruimte om een éénmalig hoog bedrag belastingvrij te schenken. Het is de situatie die bepaalt hoeveel er belastingvrij geschonken mag worden en aan wie je schenkt. De bedragen verschillen van het belastingvrij schenken aan bijvoorbeeld je kinderen of aan je kleinkinderen, of aan een goed doel.

Schenken aan de kinderen belastingvrij

We zetten de meest voorkomende manieren van schenken op een rij.

  • Je wilt een bedrag schenken aan je kinderen, om vrij te besteden. In het jaar 2019 is een bedrag tot 5.428,- belastingvrij, daarboven betaalt de ontvanger, de kinderen in deze, schenkbelasting. Dit mag je jaarlijks terugkerend doen. Beide ouders worden hierbij als één gezien.
  • Je mag je kinderen éénmalig een bedrag schenken van 26.040,-(2019). De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 18 – 40 jaar. Hier zijn wel nog regels aan verbonden die je kunt lezen op de website van de Belastingdienst.
  • Je mag je kinderen éénmalig een belastingvrij bedrag schenken van 102.010 (2019) bestemd voor aankoop van een huis. Zie ook op de website van de belastingdienst hiervoor de regels.
  • Je mag een kind helpen bij een dure studie. de bedragen en de regels hiervoor vind je precies terug op de website van de Belastingdienst.

Je kunt uiteraard hogere bedragen schenken, daar ben je geheel vrij in, maar dan krijg je te maken met schenkbelasting. Hoeveel dit is en hoe je dit afhandelt met de belastingdienst, kun je hier bekijken en ook uitrekenen hoeveel belasting er betaald moet gaan worden, als je bedragen wilt schenken boven de belastingvrije voet.

Schenken aan de kleinkinderen belastingvrij

Je hebt ook de mogelijkheid om aan de kleinkinderen belastingvrij te schenken.

  • In 2019 is het bedrag dat je belastingvrij aan je kleinkinderen mag schenken, maximaal 2.173 per kleinkind. Dit mag je jaarlijks doen.
  • Ook mag je je kleinkinderen éénmalig hogere bedragen belastingvrij schenken, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis. De regels hiervoor vind je hier terug.

Schenken aan goede doelen

Je mag onder voorwaarden belastingvrij schenken aan bijvoorbeeld de ANBI, dit zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen of aan Verenigingen. We noemen dit dan een gift. Hier kun je uitzoeken of de Instelling die je eventueel een gift zou willen geven, valt onder de voor de belastingdienst opgestelde regels voor een ANBI.

Zoals je ziet zijn er best veel mogelijkheden om bij leven te schenken en ook belastingvrij.

Reacties (0)
Plaats een reactie