Hoe los je een ruzie binnen de familie op?

Hoe los je een ruzie binnen een familie op? Binnen families kan het escaleren. Dan is er een ruzie ontstaan. Niemand zit daar op te wachten. Hoe los je deze ruzie binnen de familie op? De oplossing is simpeler dan je denkt. Het is de manier waarop je met elkaar communiceert, waarin de oplossing verscholen ligt.

Onderlinge band binnen een familie

Niemand zit te wachten op ruzie binnen een familie. Er zou juist sprake moeten zijn van een onderlinge fijne loyale band. Je komt tenslotte allemaal uit eenzelfde nest. Juist dit nest kan de reden zijn waarom binnen een familie ruzie ontstaat. Ons brein speelt er dan een rol in. Elk familielid heeft vaak de intentie, het goed houden te willen houden en laat om die reden niet het achterste van zijn tong zien. We willen geen ruzie, dus zorgen we er voor dat het altijd gezellig blijft. Allemaal juist redenen waardoor er wel een familieruzie ontstaat. Voor alles geldt in het leven, als we niet eerlijk en oprecht zijn, ook al hebben we daar de beste intenties bij, we worden achterhaald door de waarheid.

Escaleren van een ruzie binnen een familie

Als onderling binnen de familie het is geëscaleerd, dan wordt het tijd de familieruzie op te lossen. Dat oplossen is niet alleen een kwestie van zand erover en doorgaan. Daar los je een familieruzie niet mee op. Om een familieruzie serieus aan te pakken, zullen eerst de gemoederen moeten bedaren. Het beste is elkaar de tijd te gunnen en het in eerste instantie te laten rusten. Daarna is het tijd om de familieruzie bij te gaan leggen. Hoe pak je dit aan?

Vaardigheden voor het bijleggen van een familiaire ruzie

Het bijleggen van een familieruzie vraagt om bepaalde vaardigheden. Niet iedereen is hiervoor geschikt. Een familie bestaat uit allemaal verschillende mensen, die hun eigen kijk op het leven hebben. Juist die kijk zorgt er voor dat ruzie in de familie kunnen ontstaan. Het kan ook zo zijn dat jij alleen ruzie met de familie hebt. Jij de gebeten hond bent. Dat kan je aardig voor de voeten lopen en je leven verpesten. Welke vorm er ook is, de juiste manier van praten werkt altijd. En al vind je zelf dat je in je gelijk staat, wat weegt tegen dat gelijk op.

Praat een ruzie binnen de familie samen uit

Als de gemoederen zijn bedaard, is het tijd om de familieruzie uit te gaan praten. Uitpraten op een bepaalde manier. Niet wijzen naar de ander, aangeven wat de situatie met jou doet, dat is de oplossing. Als mens kijken we vaak naar wat een ander ons aandoet en die ander mag dat niet doen. We kijken helaas niet wat het met onszelf doet. Als we daar naar zouden kijken, dan gaan we heel anders met elkaar in gesprek. De oplossing in het uitpraten van een familieruzie zit dus in het aangeven wat het met jou doet, in plaats van te wijzen met een vinger naar de ander.

De oplossing

Bijleggen van een familieruzie is hand in eigen boezem steken en je grief aangeven, vanuit de Ik-vorm. Als een ander niet respectvol met je is omgegaan, geef aan dat je je niet gerespecteerd voelde. De ander ervaart dit als een mededeling, niet als een aanval. Waardoor de ander openstaat voor een gesprek. De oplossing is dus heel simpel en voor alles toe te passen. Geef aan wat iets met je doet, dan weet de ander dat en kan op zijn beurt daar iets mee doen. Zo versterk je de onderlinge familieband zeker.

Komen jullie er onderling niet uit, een ruzie bij te leggen binnen de familie, is er altijd nog een mogelijkheid om een mediator familieruzie in te schakelen.

Reacties (0)
Plaats een reactie