Het effect van muziek op senioren

Luisteren naar muziek op oudere leeftijd schijnt alleen maar positieve effecten te hebben. Het luisteren naar muziek stimuleert het brein. Niet alleen luisteren naar muziek heeft een positief effect op het brein. Het zelf maken van muziek, zorgt er voor dat het brein scherp blijft. Het brein wordt aan het werk gezet. Wat is het effect van muziek op senioren.

Invloed van muziek

Muziek heeft een grote invloed op ons, niet alleen op ons brein. Ook op ons gedrag, ons humeur, hoe we ons voelen. Muziek raakt ons op een dusdanige manier, dat het emoties oproept. Dit kunnen emoties zijn uit vroeger tijden. Teruggaan in de tijd, herinneringen ophalen. Door naar bepaalde muziek te luisteren, kun je jezelf naar een bepaalde stemming toe brengen. Je wilt bijvoorbeeld je ontspannen, dan weet je, als ik naar een bepaald soort muziek luister, krijg ik rust. Je voelt je weemoedig, laat ik maar een muziekje opzetten, dan gaat dat weemoedige gevoel vanzelf weg. De invloed van muziek is groot, we kunnen hiermee onze gemoedstoestand sturen.  Muziek komt binnen door de gehoorgang, verspreid zich daarna door het gehele brein heen en raakt verschillende breingebieden aan, als geheugen, motoriek en taal. Naar muziek luisteren, kan ons blij maken, rust geven, maar het kan ons ook verdriet geven. Als herinneringen naar boven komen die ons laten voelen dat het gemis van een dierbare, toch best wel zwaar weegt. Het zelf maken van muziek schijnt nog een krachtiger effect te hebben.

Invloed zelf muziek maken op de hersenen

Door een muziekinstrument te gaan bespelen, zet je het brein heel actief aan het werk. Het leren bespelen van een muziekinstrument vergt jaren van oefening. Het komt de cognitieve vaardigheden ten goede. Je moet het instrument bespelen en je eigen maken, het verwerken, het opslaan en daarna gaan toepassen. Het brein moet hiervoor allerlei verbindingen aangaan, die er voor zorgen dat het brein actiever wordt. Het wordt aan het werk gezet. Het is dus niet  eens zo gek op je oude dag te besluiten een muziekinstrument te gaan bespelen. Niet alleen een instrument bespelen, ook luisteren naar muziek heeft op de hersenen een stimulerende werking. Het zet het brein aan de slag. Volgens de Hersenstichting helpt luisteren naar muziek bij dementie.

Positieve effecten van muziek

Naast het brein, dat positieve effecten ervaart, zijn nog meer effecten op te noemen. Het verlaagt stress. Het verlaagt de bloeddruk. Het zorgt voor ontspanning. Het haalt fijne herinneringen naar boven. Het luisteren naar muziek wordt ook ingezet als er sprake is van slapeloosheid of een depressie.

Samen gezellige muziek maken

Redenen te over om er eens over na te denken. Om eens te kijken of er bij u in de buurt misschien een muziekclub is waar je samen gezellig muziek kunt maken of luisteren. Zo kom je ook weer onder de mensen en kan het een gevoel van eenzaamheid tegengaan. Zo sla je twee vliegen in één klap. Het effect van muziek op senioren is groot en kent alleen positieve effecten. Uiteraard kun je ook thuis van muziek genieten.

Muziek bij dementie

Bij dementie vergeet je steeds meer, totdat eigenlijk alles is vergeten. Muziek is een van de laatste dingen, die uit het brein vertrekt. Als een dementerende naar muziek luistert, worden emoties aangeraakt en komen naar boven. Zo kan op een bepaalde manier contact ontstaan, wat zowel voor de dementerende als een dierbare heel waardevol kan zijn.

Zo blijkt dat het luisteren naar muziek alleen voordelen kent en het effect groot is op senioren.