Financiële wijzigingen voor ouderen per 01-01-2020

Per 01-01-2020 wijzigen er ook voor ouderen zaken op het financiële vlak. Welke financiële wijzigingen voor ouderen per 01-01-2020 doen zich voor?

Wijziging AOW per 01-01-2020

Per 1 januari 2020 gaat de AOW omhoog. Als je alleen woont ga je er per maand zo’n 29,- op vooruit. Ben je getrouwd of woon je samen, dan ga je er samen zo’n 34,- op vooruit. In procenten gaat de AOW er voor iedereen zo’n 2,8% op vooruit. Hierbij wordt uitgegaan dat je AOW volledig hebt opgebouwd. Dus niet een paar jaar in het buitenland hebt gewoond. Want dan is de AOW lager. Ook de heffingskortingen zijn voor 2020 gewijzigd. Deze zijn voor iedereen hoger geworden. Aangezien het kortingen zijn op de belasting die je moet betalen, betekent een hogere heffingskorting een iets hoger inkomen voor jou. Helaas worden dit jaar de pensioenen niet geïndexeerd. Dat betekent dat het pensioen niet wordt verhoogd en je hetzelfde bedrag als in 2019 zal ontvangen op je rekening.

Wijziging diverse toeslagen

Als oudere heb je recht op bepaalde toeslagen. Denk hierbij aan huurtoeslag, zorgtoeslag. Ook deze bedragen gaan per 1 januari omhoog. De hoogte van deze bedragen is afhankelijk van het inkomen. Denk hierbij aan de AOW, het pensioen en eventueel inkomsten uit werk. Op de pagina van de belastingdienst kun je nakijken op welke zorgtoeslag je eventueel recht zou kunnen hebben, afhankelijk van je inkomen.  Voor wat betreft de huurtoeslag blijken ouderen vaak niet op de hoogte te zijn van de regels. Waardoor veel ouderen huurtoeslag mislopen. De ouderenbonden zijn diverse campagnes gestart, om ouderen hierop te wijzen. Vanaf 2020 zijn de regels voor ouderen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, verruimd. Wie weet heb je er nu wel recht op. Op de pagina van het Nibud kun je nakijken of je er eventueel recht op hebt. Laat toeslagen niet lopen, zeker niet als je het toch al niet zo breed hebt.

Belastingschijven wijzigen per 01-01-2020

Over ons inkomen, AOW, pensioen of inkomen uit werk, betalen we inkomstenbelasting. Deze inkomstenbelasting wordt berekend aan de hand van schijven. De percentages zijn voor 2020 gewijzigd en leveren netto iets meer op voor iedereen. Wil je weten welke schijven gehanteerd worden voor welk inkomen. Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Eigen woning

Ben je in het bezit van een koophuis, zijn er ook financiële wijzigingen. Het eigen woonwaardeforfait daalt met 0,05%. Op de website van de belastingdienst leggen ze je haarfijn uit wat dit inhoudt en wat het voor jou betekent als je een eigen huis bezit. Daarnaast wordt het maximale tarief waartegen de hypotheekrente voor de eigen woning mag worden afgetrokken, verlaagd van 49,5% naar 46%. De bijtelling bij geen of geringe eigenwoningschuld stijgt van 3,3% naar 6,6%. Al deze maatregelen die de eigen woning betreffen, zijn helaas nadelig voor de eigen woningbezitters.

Eigen bijdrage zorgkosten en belasting op energie

Blijven er nog een paar kleine wijzigingen over. De premie voor de zorgverzekering stijgt minder hard dan voorzien. De eigen bijdrage voor de gebruikte zorgkosten, blijft net als in 2019 staan op 385,- De belasting op energie wordt verlaagd. Dat betekent dat energie, als gas en licht iets goedkoper kan uitvallen in 2020.

Zo zien de financiële wijzigingen voor ouderen per 2020 er uit. Best een aantal, goed om je er een keer in te verdiepen. Hier een plus, daar een min. Wat houden jullie of jij onder de streep met ingang van 2020 over, zodat je weet waar je aan toe bent. Het beste is nog altijd de hand altijd op de knip te houden, om niet onder de armoede grens uit te komen.